MEGA kviz

Osrednja tema 15. cikla MEGA kviza je Bralna značka.