Slovenologija

Noah Charney je prepričan, da je Slovenija najboljša država na svetu. Po večletnem bivanju pri nas je o tem napisal tudi knjigo. Slovenologija je na pol potopis, na pol turistični vodič in na pol etnografska študija. Knjiga in pol!